facebook-20


Visie Kringloopwinkel de Kring 

Kringloopwinkel de Kring in Meppel heeft als hoofddoel het ter verkoop aanbieden van gebruikte en dus betaalbare goederen. Het  verminderen van de afvalstroom, het hergebruik en het sorteren op grondstoffen (papier, ijzer, stoffen, glas, hout) werken we actief mee aan een duurzame samenleving.

Daarnaast willen wij een sociale, maatschappelijke georienteerde onderneming zijn. Daarom streven wij ernaar om, zowel voor klanten als voor onze medewerkers, een plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken en actief participeren aan onze samenleving. Respect voor de eigenheid van een ieder is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
 
 

Uiteraard streven wij ernaar om ‘kringloopprijzen’ te hanteren. Maar om onze onderneming financieel gezond en levend te houden, houden we bij het prijzen van de artikelen ook rekenschap met onze hoge maandlasten, de hoge -streng gescheiden- afvalverwerkingskosten (waarvoor wij géén subsidie of korting voor afstorten ontvangen), de huur van ons klantvriendelijke pand, de vaste gebruikerslasten, diverse verzekeringen, autokosten, brandstof en kosten van medewerkers.

Ook reserveren wij een deel van de winst om in de continuering en ontwikkeling van ons bedrijf en in onze medewerkers te kunnen blijven investeren.