facebook-20


Het Milieu

Kringloopwinkel De Kring heeft groen hoog in het vaandel staan. Onze winkel draagt van zichzelf bij aan het milieu door mensen de mogelijkheid te bieden om hun overtollig huisraad voor hergebruik in te leveren.
 
Maar daar houdt het voor ons niet op! Wij vinden het namelijk niet meer dan logisch dat wij bij onze eigen bedrijfsvoering ook zoveel mogelijk rekening houden met het milieu. 

 
Wij streven er ook naar om bij de inrichting van ons pand zoveel mogelijk oude meubels te (her)gebruiken.


Gescheiden afvalverwerking

In een kringloopwinkel gebeurt het -helaas- vaak dat mensen niet te herstellen meubels of kapot kleingoed inleveren. Wij trachten dit door controle bij inlevering te voorkomen, maar dat lukt niet altijd.

Goederen die wij zelf niet kunnen repareren, hergebruiken of kunnen re-stylen moeten we als afval afstorten. De gemeente subsidieert deze hoge afvalkosten niet. Wij moeten dus evenveel betalen voor het afstorten, als iedere inwoner in de gemeente Meppel. Dit is waarom wij niet zomaar alle goederen zonder kritische blik kunnen accepteren.

Wij hebben ervoor gekozen om deze onvermijdelijke afvalstroom strikt gescheiden aan te bieden aan een professioneel afvalverwerkingsbedrijf: de van Gansewinkel Groep. Wij scheiden ons afval in hout-, glaswerk- aardewerk-, groen- en restafval. Deze strenge afvalstroom-scheiding brengt structureel zeer hoge kosten voor ons bedrijf met zich mee. Iets dat wij zien als onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu.


Oud papier, oud ijzer en electroschroot

U kunt bij ons kosteloos uw oud papier, oud ijzer en electroschroot inleveren. Voor de verwerking van dit soort afval ontvangen wij een kleine vergoeding per kg.


Kleding

Aangeboden kledingstukken en schoeisel, die wij niet kunnen verkopen wordt aangeboden voor grondstoffen of hergebruik.